Wszystkie wpisy, których autorem jest Administrator

MATERIAŁY DO POBRANIA

DLA ORGANIZATORÓW

Zdjęcia plakatowe:
DLA SYMPATYKÓW

Specjalnie dla uczestników koncertów przygotowaliśmy zestaw zdjęć w formacie 15×21, które można wydrukować/wywołać u fotografa i przynieść do podpisu po koncercie lub wysłać do nas w celu uzyskania na nim autografu Anny Żebrowskiej.

Adres korespondencyjny:

Anna Żebrowska
ul. Jedności Narodowej 125
50-385 Wrocław
skr. poczt. 2

UWAGA: Aby otrzymać autograf Anny Żebrowskiej, w kopercie należy umieścić karteczkę z krótką prośbą lub wybrane zdjęcie/zdjęcia do podpisu, a także kopertę zwrotną z przyklejonym nań znaczkiem pocztowym na list zwykły.

Korespondencja bez dołączonej koperty zwrotnej ze znaczkiem pozostanie bez odpowiedzi.